Wyjazd na studia za granicę to trudny okres dla młodych ludzi. Znajdują się w nieznanym środowisku, otoczeni przez nowy język i kulturę. Wszystko to może być jeszcze trudniejsze dla studentów niepełnosprawnych, którzy muszą mierzyć się czasem z niedopasowanym środowiskiem (brak potrzebnej infrastruktury) i stereotypami związanymi z niepełnosprawnością. W odpowiedzi na te wyzwania, ESN opracował projekt ExchangeAbility, aby nasza organizacja mogła pomóc w usuwaniu tych przeszkód.

Według danych Komisji Europejskiej, w trakcie roku akademickiego 2009/10 tylko 230 studentów ze specjalnymi potrzebami otrzymało dodatkowe stypendium w ramach programu Erasmus na studiach. Stanowi to zaledwie 0,14% wszystkich studentów w ramach programu Erasmus. Mimo że zaobserwowano wzrost w stosunku do lat poprzednich, liczba ta jest wciąż wyjątkowo niska.

Cele projektu

Projekt posiada dwa cele:

  • Uczynienie ESN bardziej dostępnym dla niepełnosprawnych studentów. Oznacza to, że ESN chce zapewnić warunki dla niepełnosprawnych studentów, aby mogli aktywnie brać udział w interakcjach z międzynarodowymi studentami, a także korzystać z programów wymiany na swoich uczelniach macierzystych.​
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę. Długoterminową wizją projektu jest promowanie możliwości i wsparcie oferowane dla studentów niepełnosprawnych na studiach za granicą. Ponadto, ExchangeAbility współpracuje z sekcjami ESN, HEIs i organizacjami, które są ekspertami w dziedzinie tworzenia jak najlepszych warunków dla studentów niepełnosprawnych.

Przydatne informacje i strony internetowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości udziału studentów niepełnosprawnych w programie Erasmus+, proszę sprawdzić następujące strony internetowe:

European Commission page for students or staff with special needs in ERASMUS mobility

ESN ExchangeAbility Project 

European Agency for Development in Special Needs Education

LINK- Learning Inclusively Network + Know-how