1. Jak wyjechać z innego wydziału?

W pierwszej kolejności znajdź interesującą Cię uczelnię na liście. Udaj się do koordynatora zajmującego się daną umową i zapytaj, czy miałby dla Ciebie miejsce. Uzgodnij z nim, czy możesz wziąć wybrane przedmioty. Prawdopodobnie będzie trzeba również skontaktować się z uczelnią zagraniczną i zapytać czy zgodzą się, abyś robił przedmioty inne niż są uwzględnione na umowie. Jednocześnie skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym SWOJEGO wydziału i poinformuj go o planowanym wyjeździe z umowy innego wydziału, gdyż o stypendium musisz ubiegać się na SWOIM wydziale. Ważna jest też akceptacja programu studiów za granicą Dziekana twojego wydziału.

2. Czy będę dostawać stypendium rektora jeśli wyjadę na Erasmusa?

Tak. Otrzymanie grantu nie oznacza utraty stypendium rektora czy socjalnego.

3. Chcę ubiegać się o środki z funduszu PO WER (dodatkowe środki z racji otrzymywania stypendium socjalnego); czy to, że w przyszłym roku będę mieć stypendium socjalne pozwala mi na otrzymanie środków z tego funduszu?

Nie. Aby móc otrzymać środki z funduszu PO WER musisz mieć przyznane stypendium socjalne w momencie aplikowania. To, że będziesz je miał w następnym roku nie ma znaczenia.

4. Czy strona zagraniczna gwarantuje mi akademik?

Każda uczelnia indywidualnie traktuje kwestię zakwaterowania studentów przyjeżdżających na Erasmusa. Jedne uczelnie przysyłają maila z aplikacją o akademik, inne nie. Niestety sam(a) musisz się zainteresować tym, czy są akademiki na tej uczelni, jak o nie aplikować, do kiedy.

5. Czy dostanę na miejscu jakiegoś opiekuna?

Niektóre uczelnie przydzielają tzw. Student Guide’ów. Ich celem jest pomoc Erasmusowi z formalnościami na uczelni oraz podczas pierwszych dni. Najlepiej napisz do centrum studentów zagranicznych i zapytaj.

Możesz również poszukać, czy na twojej uczelni jest organizacja ESN-Erasmus Student Network. Naszym głównym celem jest pomoc Erasmusom więc jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniesz od nich Mentora, który Ci pomoże.

6. Dostałem/am informację, że otrzymałem stypendium. Będzie ono wypłacane co miesiąc, czy w całości?

Student otrzymuje ok 75-90% stypendium na początku wyjazdu, resztę w trakcie wyjazdu lub po powrocie. Stypendium ma na celu pokrycie części kosztów życia, dlatego należy mieć również własne środki. Wielkość dodatkowych środków jest sprawą indywidualną.

7. Czy mogę po przyjeździe na miejsce zmienić wybrane przedmioty?

Tak. Student ma 4 tygodnie, aby zmienić wybrane przedmioty. W tym celu należy wypełnić Changes of Learning Agreement, który musi być zaakceptowany przez obie strony, polską i zagraniczną. Oryginał podpisanego dokumentu należy przynieść po powrocie wraz z Oryginalnym Learning Agreement i Transcript of Records.

8. Czy warto jechać?

TAK! Erasmus to przygoda, której się nie zapomina! Jeśli jeszcze się wahasz, napisz do nas na fanpage, a na pewno znajdziemy kogoś, kto gdzieś już był i będzie mógł opowiedzieć o tym coś więcej :) 

9. Czy Erasmus jest tylko jedną, wielką imprezą?

Oto co mówi jedna z naszych członkiń po odbyciu swojego Erasmusa: "W Niemczech byłam traktowana jak każdy normalny student. Nie miałam żadnej taryfy ulgowej. Musiałam chodzić na laboratoria, pisać kolokwia i oddawać sprawozdania na czas i na koniec uczyć się, aby zdać egzaminy."

10. Kiedy mam składać dokumenty na Erasmusa?

Informacje dotyczące terminów znajdziesz na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/

11. Jakie dokumenty muszę złożyć przed wyjazdem?

Lista potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

12. Co to znaczy, że rekrutacja na wydziale jest np. 30 kwietnia?

Na każdym wydziale jest inny termin, do którego należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Najlepiej jak najszybciej udać się do swojego Koordynatora Wydziałowego w celu uzyskania odpowiedzi jakie dokładnie dokumenty musisz dostarczyć.

13. Czy ciężko jest wyjechać z umowy innego wydziału?

Jest to zależne od liczby chętnych z danego wydziału, którzy chcą wyjechać. Niestety nie dysponujemy danymi liczbowymi.

14. Co się stanie jeśli nie zdam jakiegoś egzaminu za granicą?

Jeśli nie zdasz egzaminu za granicą, masz deficyt punktów ECTS. W takiej sytuacji należy porozmawiać z polskim koordynatorem i dziekanem. Prawdopodobnie będziesz musiał(a) wziąć warunek za wybrany polski przedmiot, którego ilość punktów odpowiada deficytowi.