Czy muszę zwrócić stypendium jak czegoś nie zdam na Erasmusie?
Można nie zdać 1 ewentualnie 2 przedmiotów, wtedy należy wystosować odpowiednie podanie do władz AGH. Trzeba jednak udowodnić, iż niepowodzenie nie wynikało z naszej winy (trzeba pokazać notatki, pokazać, że chodziło się na zajęcia na Erasmusie). Przypadek każdej osoby rozpatrywany jest indywidualnie.
 
Do kogo mam napisać podania, jeżeli czegoś nie zdam na Erasmusie?

Należy napisać podanie do koordynatora uczelnianego prof. Pająka z prośbą o niezwracanie stypendium. Ponadto trzeba napisać podanie do dziekana macierzystego wydziału z prośbą o możliwość przystąpienia do polskiej sesji z przedmiotów odpowiadających niezdanym na wyjeździe.