Komitet Fundraising ESN AGH stanowi łącznik między studentami, a światem biznesu. Członkowie pracujący w tym komitecie są odpowiedzialni za wyszukiwanie firm zainteresowanych wsparciem działalności naszej organizacji oraz podtrzymywanie dobrych stosunków z partnerami.

Fundraising jest to proces zdobywania funduszy, związany z działalnością organizacji pozarządowych. Fundusze zbierane przez naszych dzielnych fundraiserów przeznaczane są na organizowanie różnego rodzaju wydarzeń dla studentów programu Erasmus, działalność statutową, gadżety i inne formy promocji i wspierania działalności członków naszej lokalnej sekcji ESN AGH.

Komitet Fundraising nie tylko pozyskuje środki oraz wsparcie produktowe na planowane wydarzenia, ale również nadzoruje działanie projektu ESNcard, który jest flagowym projektem komitetu FR, starając się we współpracy z komitetem PR o jego wypromowanie. ESNcard jest kartą zniżkową, a jednocześnie kartą członkowską stowarzyszenia. Karta pozwala na uzyskanie zniżek u partnerów lokalnych, z którymi porozumienia podpisywane są przez koordynatorów ESNcard Krakowskich sekcji ESN, a także od partnerów międzynarodowych, za których odpowiada ESN International. Koordynatorzy lokalni współpracują w ramach Kraków United, ustalając wspólną politykę działania dotyczącą minimalnych zniżek oraz oczekiwań w stosunku do partnerów.