SocialErasmus ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy.

SocialErasmus wzbogaca międzynarodowe doświadczenia studentów, pozwalając zrozumieć otaczające problemy społeczne, jak również wypracowując odpowiednie dla nich rozwiązania. Co więcej, pokazuje jak w prosty sposób młodzi ludzie mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa, jako obywatele świata.

Mottem projektu jest hasło: „Zostaw swój ślad!”

Celem MappED! jest zagwarantowanie jednakowych możliwości studentom z niepełnosprawnościami, podczas wymiany Erasmus+. Projekt ma na celu dostarczenie im odpowiednich narzędzi do tego, aby uzyskać informacje na temat swoich praw, procedur oraz dostępnych usług i wsparcia, do którego są uprawnieni.

Exchange Ability to projekt, który sprawia, że organizacja Erasmus Student Network nie stanowi żadnego wyzwania dla osób z niepełnosprawnościami, a wręcz pomaga pokonywać wszelkie utrudnienia z tym związane i ułatwia mobilność oraz wymienianie praktyk takim osobom.

Więcej informacji na temat aktywności prowadzonych w ramach projektów ExchangeAbility i SocialErasmus możecie znaleźć na stronie https://activities.esn.org/ oraz https://socialerasmus.esn.org/